Правила за ползване

на интернет страницата www.ideas-desk.com на Айдиъс Лаб ЕООД

Тези условия за ползване, заедно с Политиката за поверителност и за бисквитки, регулират използването на интернет страницата на Айдиъс Лаб ЕООД от Ваша страна. Тези Правила са приложими за всички посещения и всички случаи на използване на интернет страницата на Айдиъс Лаб ЕООД, както и за всяка информация, препоръки и/или услуги, предоставени Ви чрез тази интернет страница.

Чрез достъпа до интернет страницата на Айдиъс Лаб ЕООД и използване на нейното съдържание, Вие приемате и се съгласявате, че сте прочели и разбрали следните условия за ползване и се съгласявате с тях. Указаните в този текст условия важат за всички лица, които достъпват интернет страницата ни, независимо къде се намират, респективно къде е мястото на постоянното им пребиваване или регистрация. Ако към конкретна информация или материал, публикувани на тази страница, са приложими други принципи или условия, това ще бъде изрично уговорено.

Ние се стремим да поддържаме актуална и пълна информация на нашата интернет страница. Независимо от това не можем да гарантираме, че това е така по всяко време и затова всички ползватели на тази информационна услуга трябва да имат предвид, че е възможно някои факти или данни междувременно да са претърпели промени, които не са отразени. Това може да се дължи също на технологични грешки при публикуване или прехвърляне на информацията, претоварване или смущения в комуникационните линии и друго. Запазваме си и правото да допълваме и променяме информацията на тази интернет страница по всяко време.

Освен ако не е посочено изрично, информацията, представена на тази страница, не представлява предложение от наша страна за сключване на какъвто и да е договор. Договорът между Вас и Айдиъс Лаб ЕООД се сключва в писмена форма след полагането на подпис и от двете страни. В същия смисъл всички публикувани на тази страница факти са единствено и само с информационна цел.

Айдиъс Лаб ЕООД не носи отговорност за щети, произтекли от използването (или невъзможността да се използва) тази интернет страница, включително щети, нанесени от компютърни вируси, некоректност или непълнота на информацията, освен в случаите, когато тази информация произтича от умишлено некоректно поведение или сериозна небрежност от страна на Айдиъс Лаб ЕООД.

Айдиъс Лаб ЕООД не поема допълнителна отговорност за щети, които може да са възникнали от употребата на електронни средства за комуникация, включващи, но не само, щети, нанесени поради неуспех или забавяне в доставката на електронна комуникация, прекъсване или манипулиране на електронната комуникация от трети страни или от компютърни програми, използвани в електронната комуникация, както и поради предаване на вируси.

Уебсайтът и цялото му съдържание, характеристики и функции (включващи, но неизчерпващи се с цялата информация, софтуер, текст, показване, изображения, видео и аудио, както и дизайна, избора и оформлението на горните), са собственост на Айдиъс Лаб ЕООД или други доставчици на такива материали, и са защитени със закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост и права на собственост.

Можете да използвате интернет страницата само за целите, посочени в тези Правила. Имате право да правите копия на (части) от Уебсайта за лично ползване. Не трябва да използвате никоя част от съдържанието на нашия Уебсайт за други цели, без да сте получили писмено разрешение от нас.

При посещение на тази интернет страница е възможно да запазваме информация за статистически цели. Когато такава информация се събира, тя е анонимизирана и не представлява лични данни. Ние се стараем да поддържаме високо ниво на сигурност и технологична обезпеченост по всяко време. Все пак Ви молим да имате предвид, че е възможно конкретно съобщение да не пристигне до нас или да загуби свята поверителност в процеса на технологичен трансфер към нас. Ако Ви се налага да ни изпратите поверителна за Вас информация, която се нуждае от специална защита, Ви препоръчваме да се свържете с нас предварително, за да уточним как е най-добре да стане това.

Приложимото законодателство, което урежда съдържанието и използването на тази информационна услуга и всички спорове, произтичащи от използването ѝ, е българското. Такива спорове са обект на изключителната юрисдикция на компетентния български съд. За конкретни публикации или материали е възможно да са приложими и допълнителни ограничения.

При необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с нас чрез публикуваните на страницата контакти. 

Правила за ползване